Alpan Akademi 360 Derece Sanal Tur


  PAZARLAMA YÖNETİMİ

  "M.E.B. Sertifikalı"

  Pazarlama Yönetimi Kursu Programı

   Programın Amaçları:

 • Pazar, Mal, Dağıtım Kanalı, Fiyat Kavramları ile Reklam ve Satış Konularının Bilinmesi,
 • Pazarlama Bilgisinin Kazanılması,
 • Pazarlama Konularında Uygulamalar Yapılması.

   Programın İçeriği:

 • PazarlamanınTanımı
 • Pazarlama Eylemleri
 • Pazarlama Yönetimi, Çevre Koşulları 
 • Pazarlama Sistemleri
 • Pazar Kavramı, Türleri
 • Hedef Pazarın Seçimi
 • Pazar Bölümleri
 • Örgütsel Pazarlar ve Satınalma Davranışları
 • Uluslararası Pazarlar
 • Mal Kavramı, Hizmetlerin Sınıflandırılması,
 • Moda, Mal Geliştirme Yöntemleri
 • Yeni Mal Piyasaya Sürüldükten Sonra Alınacak Kararlar
 • Malın Türlü Nitelikleri
 • Dağıtım Kanalı Kavramı
 • Aracı Pazarlama İşletmeleri
 • Dağıtım Kanalının Çeşitleri, Bütünleşme
 • Dağıtım Kanalında Yapılan Eylemler, Çatışma, Seçimi, Fiziksel Dağıtım
 • Toptancılık, Perakendecilik
 • Fiyatın Önemi, Politikaları
 • Fiyatlama Yöntemleri
 • Fiyat Değişiklikleri ve Karşı Tepkiler
 • Fiyatlama Süreci
 • Satış Çabaları Kavramı, Türleri
 • İletişim Kavramı ve Pazarlama
 • Satış Çabaları, Satış ve Kar İlişkileri
 • Satış Çabaları için Yapılacak Harcamanın Saptanması
 • Kişisel Satış
 • Reklam, Pazarlama Planı, Örgütleme
 • Planın Uygulanması
 • Kontrol
 • Satışlarımızı Nasıl Arttırabiliriz
 • Satış Sonrası Hizmet

 

 

 © Copyright ALPAN AKADEMİ TEL : 0 312 430 16 41 / 0 312 433 17 63    FAKS: 0 312 430 35 72İçerik Yönetim Sistemi : PARA Bilgi Teknolojileri